Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Wsparcie unijne na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Utworzono dnia 05.10.2016

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim próbuje swoich sił w pozyskaniu środków unijnych z nowego rozdania na lata 2014-2020. W ramach ogłoszonych naborów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie złożone zostały dwa projekty na aktywizację klientów pomocy społecznej, będących mieszkańcami gminy Majdan Królewski.

 

Pierwszy projekt pt. „Poza wykluczeniem” zakłada realizację działań projektowych od 01.06.2017r. do 31.05.2019r. Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem klientów Ośrodka poprzez aktywną integrację dziesięciu uczestników projektu będących w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązanie problemów w rodzinach tych osób (alkoholizm, przemoc), które to negatywnie oddziałują na pozostałych jej członków m.in. hamując rozwój społeczno-zawodowy. Budżet projektu to 546 250,00 zł. Wkład własny 5 % wyniesie 84 925 50 zł.

Realizację drugiego projektu planuje się w okresie od 01.09.2017 roku do 31.08.2019 roku. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem poprzez aktywną integrację dwunastu klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim będących w wieku aktywności zawodowej.  Zindywidualizowane i zaplanowane wsparcie społeczne, edukacyjne, zdrowotne, zawodowe oraz towarzyszące mu praca socjalna i wsparcie finansowe, a także wspierające usługi społeczne przyczynią się do zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej oraz częściowego unormowania sytuacji zdrowotnej, materialnej, a tym samym przybliżenia do rynku pracy i zmniejszenia dystansu, a przez to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu. Budżet projektu zamknie się w kwocie 566 168,00 zł, natomiast 15 % wkład własny wyniesie 84 925,00 zł.

Warto podkreślić, że w ramach projektów wdrażanych według już nowych wytycznych unijnych oprócz dotychczas oferowanego wsparcia w formie treningów kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, kursów i staży zawodowych kierowane będzie do uczestników projektów i ich rodzin wsparcie zdrowotne (poprawa wizerunku zewnętrznego),terapeutyczno-psychologiczne, pedagogiczne i prawne.To także usługi wspierające dla osób, które pełnią opiekę nad osobami zależnymi. Nowe formy pomocy wiążą się z obowiązkiem osiągnięcia przez podmioty realizujące projekt wskaźników i rezultatów m. in. utrzymaniem zatrudnienia, wykazaniem zdobytych kwalifikacji zawodowych czy potwierdzeniem poszukiwania pracy przez osoby uczestniczące w projekcie.

Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/ powiatowe centra pomocy rodzinom stworzył możliwości dofinansowania zadań m. in. samorządom, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom pomocy społecznej, które poszerzają zakres działań tych instytucji.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny