Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Kierownictwo

Funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim, od 12 maja 1994 roku sprawuje Józefa Zięba.

Zadania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim:

1) opracowanie planów działalności i ich realizacja,
2) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,
3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) zarządzanie powierzoną częścią majątku państwowego i gminnego,
5) kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
6) kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowej,
7) określenie zakresu obowiązków pracowników,
8) współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi.

Obowiązki i uprawnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim:

1) ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej i opracowywanie strategii rozwiązywania problemów rodziny,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań pomocy społecznej,
3) podejmowanie z upoważnienia wójta gminy postanowień i decyzji w zakresie przyznawania bądź odmowy przyznawania świadczeń,
4) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania o działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,
5) koordynowanie działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,
6) nadzorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania zadań w podległych komórkach organizacyjnych, 
7) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności OPS,
8) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny prze podległych pracowników.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny